Statiegeld

In Duitsland en Scandinavische landen is het al bewezen: de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes resulteert in 80 tot 90 % afname van dit soort zwerfafval. Waarom het nog niet in Nederland is doorgevoerd is een raadsel. Onze regering geeft keer op keer het bedrijfsleven een “kans” om zelf met oplossingen te komen. Het bedrijfsleven slaagt er echter al meer dan 15 jaar lang niet in dit te realiseren.

Heel veel gemeentes en organisaties verenigen zich nu in de:

Teneinde onze zogenaamde “groenste regering ooit” op andere geachten te brengen.