The Ultimate Solution

Er is eigenlijk maar één echte oplossing denkbaar en dat is stoppen met de productie van plastic. Totdat we zover zijn dat plastic na gebruik echt goed kan worden ingezameld en keer op keer kan worden hergebruikt (circulaire economie). Hier doen zich een aantal moeilijkheden voor. Er zijn meer dan 100 soorten plastic, waardoor recyclen vrijwel onmogelijk is. Ook worden aan plastics vaak kleurstoffen en andere stoffen toegevoegd wat recyclen bemoeilijkt. Een ander probleem is dat er aan het produceren van plastic flink geld wordt verdiend door de verpakkingsindustrie en andere belanghebbenden. Verwacht wordt dat de plastic productie in 2050 drie keer zo groot is als nu. Al het opruimen is dus dweilen met de kraan open. Sorry, jammer van deze site en alle inspanningen die mensen leveren, maar het is zo. Zelfs de grote schepmachines van Boyan Slat gaan straks slechts enkele procenten wegscheppen van wat al in de oceanen zit, want al het plastic dat al gedefragmenteerd  en gezonken is valt niet meer op te ruimen. Om de schade niet verder te laten oplopen en echt grote stappen te maken lijken we te zijn overgeleverd aan de politiek en aan de industrie zelf. Zouden die erin slagen om tot wijsheid te komen? Het is toch een primaire taak van de politiek om haar burgers te beschermen. Vrede en Veiligheid, dat is toch waar de Staat voor staat. Eeeehhh…  Maar niet gewanhoopt, het is nu eenmaal zo dat de politiek en wetgeving altijd achter op de signalen uit de maatschappij aanlopen. En daarom is het super belangrijk dat u en ik dit werk blijven doen. We bereiken er bewustwording en gedragsverandering mee en zetten druk op de ketel richting politiek en industrie. Yeah, applaus voor jezelf !