Op de kaart kunt u zien wie er meedoen. Klik op de bezems.
Geheel rechts van de kaart ziet u opties om de kaart te verschuiven (unlock het slotje) en om in/uit te zoomen.

Katwijk vrij van zwerfafval – Doet u mee?

Er ligt heel veel zwerfafval op straat, in de struiken, in en langs sloten en rivieren en op het strand en in zee. Veel van dit vuil vergaat niet of nauwelijks en kan na jaren van verval in bijvoorbeeld een sloot, geheel gedegradeerd in de plastic soep terechtkomen. Daarom is het belangrijk dat we proberen het tij te keren en de strijd met zwerfafval aan te gaan.

Door in kaart te brengen hoeveel mensen er al individueel zwerfafval rapen, wil deze website bijdragen aan de zichtbaarheid daarvan en als gevolg ook anderen te stimuleren een steentje bij te dragen. Als we niets doen wordt de vervuiling van onze leefomgeving steeds groter. Soms wordt er per ongeluk iets verloren, of waait er een papiertje weg. Maar er zijn ook onnadenkende of “stoere” mensen die dit zwerfvuil bewust veroorzaken. Maar ik geloof absoluut dat het aantal mensen dat het zwerfvuil wil bestrijden groter is. Met z’n allen kunnen we het aan. We moeten wel in actie komen en dit merkwaardige fenomeen van deze tijd niet toestaan. Spreek daarom om een niet agressieve manier gerust vervuilers aan op straat. En stap over de drempel heen om de rotzooi van een ander op te ruimen.

Vanaf september 2017 is op het strand Jutters Katwijk actief om zwerfafval op te ruimen. Zie ook de Facebookpagina Jutters Katwijk. Op het strand betreft vuil voornamelijk plastics. Ons strand is de laatste halte van het zwerfafval voordat dit (weer) in zee verdwijnt. Zestig tot tachtig procent van dit afval komt via het land en de rivieren in zee terecht. Twintig tot veertig procent van het plastic in zee is afkomstig van scheepvaart en visserij. Als we niets doen is er in 2050 meer plastic in zee dan vis. Dr. Thijs Bosker, Universitair hoofddocent Milieuwetenschappen, heeft aangetoond dat er in één kilo van het Nederlandse strandzand maar liefst 500 microdeeltjes plastics aanwezig zijn. Plastic vergaat namelijk nooit, het valt alleen maar uiteen in steeds kleinere en kleinere deeltjes. Via de voedselketen komt het uiteindelijk ook in de mens terecht en het is een kwestie van tijd, voordat we weten welke effecten dit heeft. We moeten mijns inziens af van de plastic productie, zolang we niet goed met plastic kunnen omgaan. Het lijkt logisch om te beginnen met de aanpak van het éénmalig gebruik van plastic verpakkingen, dat alleen maar risicovol bijdraagt aan het verdwijnen in de plastic soep of dat als huisvuil verbrand wordt en zo bijdraagt aan de CO2 uitstoot. Slechts 4% van al het geproduceerde plastic wordt nu gerecycled. Van de beste naar de minder beste aanpak is de volgorde: 1) re-fuse 2) re-use 3) re-cycle.

Plaatst u zich ook op de Kaart van Katwijk?